REGULAMIN KONKURSU „ANKIETA”

„Organizator”

Centrum Fala 1 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 403 w Warszawie (02-801), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000325848, NIP:521-30-40-894, zarządzająca Ośrodkiem Wypoczynkowym Fala 1 w Łazach k/Mielna przy ulicy Gościnnej 5.

„Uczestnik”

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

B) prawidłowo wypełni ankietę, odpowie na pytania konkursowe oraz dopisze na ankiecie swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail,

C) w okresie od 01 maja 2017r. do 30 września 2017 r. pozostawi wypełnioną ankietę z pytaniami konkursowymi w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Fala 1 w Łazach k/Mielna przy ulicy Gościnnej 5 lub prześle ją na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 maja 2017 r. i trwa do 30 września 2017 r. włącznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie w pełni wypełnioną ankietę, której autorem jest osoba składająca.

2.2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres mailowy lub telefon kontaktowy. Brak podania tych danych powoduje nieuwzględnienie ankiety w konkursie.

2.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojego hasła reklamowego na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych, jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska na stronach internetowych Organizatora www.fala1.pl.

2.4. Uczestnik Konkursu składając ankietę oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jedną) ankietę.

2.6. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku ankiet przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy ich przyjęcia.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ankiet, które nie spełniają warunków Konkursu.

III. OCENA ANKIET BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

3.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Piotr Nowak, Tomasz Żelisko oraz Magdalena Wasz wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze odpowiedzi na pytania konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do maksymalnie siedmiu dni od dnia zakończenia konkursu na stronie internetowej organizatora www.fala1.pl oraz poprzez drogę mailową.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

IV. NAGRODY W KONKURSIE.

4.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

1 Nagroda: Pobyt w apartamencie dla 2 osób z wyżywieniem  w terminie 18-25.08.2018 o łącznej wartości 2.820zł

2 Nagroda: Pobyt w pokoju dla dwóch osób z wyżywieniem w terminie 01-03.05.2018 o łącznej wartości 500zł

3 Nagroda: Bal Sylwestrowy z noclegiem dla 2 osób w terminie 30.12.2017-02.01.2018 o łącznej wartości 500zł

4.2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie może również zostać przeniesiona na inny termin realizacji.

4.3. Nagrody w formie voucherów zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

4.4. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia nagrody przez osobę nagrodzoną na osobę trzecią, po wcześniejszym poinformowaniu Ośrodka Wypoczynkowego Fala 1 o takiej zmianie oraz podaniu danych kontaktowych osoby, której został przekazany voucher z nagrodą.

4.5. Po przyjeździe do Ośrodka w celu realizacji nagrody należy bezwzględnie zwrócić voucher w recepcji Ośrodka przed zameldowaniem w pokoju hotelowym.

V. ZASADY DZIAŁANIA KONKURSU

5.1. Obdarowany zobowiązany jest do kontaktu z Ośrodkiem Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowym Fala 1 pod nr telefonu 669-055-744 lub kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem dokonania rezerwacji. W przypadku, gdy zostaną przez osoby obdarowane dobrane dodatkowe usługi do Pobytu Konkursowego obdarowany będzie mógł dopłacić różnicę między refundowaną kwotą, a ceną Pobytu, w Ośrodku Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowym Fala 1 na miejscu.

5.2. Centrum Fala 1 Sp. z o.o. zapewnia pełną organizację projektu – od przesłania Vouchera, aktywowania go w systemie rezerwacyjnym do dokonania rezerwacji oraz jej potwierdzenia w systemie rezerwacyjnym. W momencie zwyciężenia w Konkursie zostaje przesłany do osoby obdarowanej Voucher potwierdzający pobyt oraz w momencie dokonania rezerwacji na dany termin, zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji mailem, na podstawie którego osoba ta może rozpocząć swój pobyt w Ośrodku Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowym Fala 1.

5.3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera, duplikaty nie będą wydawane. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera przechodzi na uczestnika w chwili jego wydania. Przekazany Voucher nie podlega zwrotowi. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak również częściowo.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika ankiety z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszeń będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.fala1.pl

7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

7.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Centrum Fala 1 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 403 w Warszawie (02-801). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu fala1.pl. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

7.5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory wynikające pomiędzy Uczestnikami konkursu a Organizatorem, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Centrum Fala1 to całoroczny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy położony zaledwie 300 m od Morza Bałtyckiego, w malowniczej miejscowości - ŁAZY koło Mielna.
Zapewniamy rodzinny wypoczynek, weekendowe pobyty, wczasy tematyczne a także spotkania biznesowe i przyjęcia weselne. W okresie wakacji zapewniamy masę atrakcji wliczonych w cenę pokoju, m.in.: jazda konna, cyrk dla dzieci, animacje dla dzieci i dorosłych, przedstawienia teatralne oraz występy muzyków na żywo, zajęcia z trenerami fitness oraz lekcje tańca, turnieje sportowe oraz imprezy taneczne, pieczenie prosiaków przy ognisku. Dodatkowo posiadamy gabinet kosmetyczny i gabinety masażu, kort tenisowy, siłownię, bilard, rowery, boiska sportowe oraz sale konferencyjno-bankietowe.